Firemné vzdelávanie

Moja filozofia

Tak ako všade, aj vo firmách závisí výkon celku od výkonu jednotlivcov a ich vzájomnej spolupráce. Podľa atmosféry na pracovisku zistíte nakoľko tím využíva svoj potenciál. Pokiaľ má byť tím výkonný, potrebuje hodnoty, ktoré všetkých členov spájajú v spoločnej vízii. Aby jednotlivec dokázal nasledovať hodnoty tímu, potrebuje vedieť, čím práca pre tím podporuje jeho vlastný život a v prostredí rôznorodých pováh a komunikačných typov dobre rozumieť sebe - svojim emóciám, myšlienkam a víziám. Emocionálna inteligencia v tomto hrá dôležitú úlohu. Dobrá správa je, že hoci každý z nás má určitý typ povahy, naše schopnosti vedieť o tom, aké myšlienky a motivácie nás ovplyvňujú pri práci, s praktizovaním sebauvedomenia rastie. Stojí zato začať vnímať, čo nás ovplyvňuje a riadi a uvedomelo s tým pracovať.

Čo vzdelávanie prinesie?

Účastníci pochopia ako funguje ľudská myseľ, čo nám spôsobuje najväčšie problémy a blokuje náš potenciál. Pochopia, že inakosť pováh a názorov je nevyhnutná a nie je v tom nič osobné.
Začnú vnímať emócie a myšlienky z iného, oveľa užitočnejšieho uhlu pohľadu. A začnú chápať ako veľmi nás môže nevedomé premýšľanie brzdiť. Začnú si rozvíjať vyššie zručnosti v oblasti prijatia a spracovania vlastných emócií a pozorovaní myšlienok. Podľa miery aktívneho praktikovania sebauvedomenia a bdelej prítomnosti, sa vo väčšej alebo menšej miere začnú prejavovať tieto pozitívne účinky:

Toto všetko a mnoho ďalších užitočných zmien, prináša pravidelná prax bdelej prítomnosti ( byť tu a teraz) spolu s pochopením a rozvíjaním emocionálnej inteligencie.

Ako vzdelávanie prebieha?

Zvyčajne je rozdelené do dvoch 6 hodinových blokov, medzi ktorými je užitočné dodržať prestávku aspoň 1.týždeň.

Potom sa odporúča sebauvedomenie a bdelú prítomnosť rozvíjať aj naďalej individuálne v každodennej praxi. Žiadne školenie neurobí z človeka odborníka v priebehu dvoch týždňov a je užitočné, keď je v tomto duchu vedená firemná komunikácia.

Môžete si vybrať aj dlhodobejšiu starostlivosť v podobe pravidelných 2 hodinových stretnutí. Raz za 2 týždne po dobu 3 mesiacov. Ľudská myseľ je plastická, ale potrebuje čas na to, aby si vybudovala užitočnú zmenu. Preto, pokiaľ sa s ňou prestane aktívne pracovať, má tendencie vracať sa k starým zvykom. Z tohto dôvodu môže byť pre Vás táto voľba zaujímavejšia.

Ako si vybrať čo potrebujete?

Kontaktujte ma. Prvá konzultácia je zdarma. Stretneme sa, preberieme aké sú vaše potreby a ja pripravím a po odsúhlasení zrealizujem vzdelávanie pre Váš tím.