Emocionálna inteligencia

Rozpoznanie a uvedomenie si vlastných myšlienok a emócií, uvedomelý a uvoľnený prístup k nim je cestou k odkrytiu prirodzeného ľudského potenciálu.
Cieľom programu je:
Vďaka 8 dňovému programu, alebo programu ušitému Vám na mieru si môžete osvojiť
 • Čo je emocionálna inteligencia a ako vplýva na využitie ľudského potenciálu
 • Dôsledky nedostatku EQ v každodennom živote
 • Vplyv EQ na vzťahy na pracovisku
 • Sebauvedomenie ako cesta k pochopeniu seba samého
 • Ako fungujú modely vnímania (vnútorný svet, filtre mysle, vonkajší svet)
 • Model lekna a životné stratégie
 • Potláčanie emócií verzus prijímanie pocitov
 • Nástroje na zdravé spracovávanie a zvládanie emócií, riadenie emócií ako účinná prevencia konfliktov
 • Užitočnosť negatívnych emócií, naše tiene, masky a role
 • Strachy v nás a ako im čeliť
 • Poznanie vlastných hodnôt a priorít, rozpoznanie konfliktu hodnôt
 • Ako naše predpoklady a očakávania ovplyvňujú komunikáciu
 • Rozdiely v komunikácii medzi rôznymi komunikačnými typmi a vytvorenie stratégie ako s nimi komunikovať
 • Bariéry v komunikácii, schopnosť ovplyvňovať a presadzovať sa, rozbitie vlastnej ulity
 • Umenie komunikácie – vedomá komunikácia, ktorá vedie k pochopeniu, vytváranie a udržiavanie väzieb
 • Vedomé počúvanie a vytváranie spoločných riešení
 • Ego stratégie nášho konania, ich pasce a dary
 • Naše správanie v strese a v uvoľnení
 • Emočný leadership

Naše emócie a s nimi spojené myšlienky sú zdrojom inšpirácie, energie a bohatosti života.

Je pravda že niektoré myšlienky a emócie sú veľmi nepríjemné a vďaka nepríjemným hrotom emócií odkladáme často aj súrne kroky, uzatvárame sa v komunikácii či vo vzťahoch, alebo si nedovolíme rozvíjať nové myšlienky a uvádzať ich do praxe.

Našťastie stále častejšie sa aj vo firemnom povedomí objavuje pojem emocionálna inteligencia, ktorá nám pomáha rozvíjať sebapoznanie a zvládanie náročných situácií. Rozvinúť prirodzenú ľudskosť, otvorenosť a srdečnosť do vzťahov a odvahu robiť potrebné kroky.

Skvelá správa je že emocionálna inteligencia sa rozvíja počas celého života a otvára nám nové možnosti.