Individuálny koučing

Niekedy je oveľa účinnejšia a efektívnejšia individuálna práca. Týka sa to najmä manažérov , ale aj bežných pracovníkov. Koučing pomáha efektívne premýšľať a tvoriť cestu v súlade s firemnými víziami a súčasne v súlade s možnosťami manažéra a jeho tímu. Tým sa veľmi urýchľuje nachádzanie použiteľných riešení, šetrí sa čas a teda aj finančné prostriedky.