Čo je to Koučing?

Koučing je prirodzeným procesom ujasnenia si cieľov a jednotlivých krokov, ktoré ma ku cieľu privedú. Jeho špecifikum je v tom, že využíva a rozvíja moje prirodzené dary a schopnosti a preveruje motivácie.

Keď napríklad je motiváciou „okolie to odo mňa očakáva“ máme problém. Nie je to môj cieľ, no cieľ môjho okolia a je som zodpovedná ujasniť si čo skutočne je súčasťou mojich životných hodnôt a cieľov a čo nie a s rešpektom a jasne o tom komunikovať.

Proces ujasnenia si cieľa je aj akousi inventúrou vnútorných signálov, myšlienok a pocitov, ktoré sa v nás prebúdzajú ako reakcia na bežné, ale aj výnimočné životné okolnosti či úlohy ktorým čelíme.

Je to výborná prevencia frustrácie, vznikania nejasností, zmätku, strachov a straty životnej energie. Urýchľuje prirodzený proces premýšľania a tvorenia.