Individuálné sedenie

Ako presne to prebieha?

Prvé sedenie je určené na oboznámenie sa s problémami, ktoré potrebujete riešiť.

Stretnúť sa môžeme buď osobne alebo online cez Zoom, Skyp alebo inú službu.

Kým sa vybudujú nové zvyky, vytvoríme pre Vás podporný plán, ktorý spočíva buď v systematickej terapii alebo v jednorázových konzultáciách. Tieto, pokiaľ Vám to tak bude vyhovovať, bývajú doplnené skupinovými online stretnutiami, zameranými na upevnenie zručností a vzájomnou podporou v skupine podobne naladených ľudí..

Od začiatku Vás budem viesť k samostatnému zvládaniu zručností, ktoré Vám prirodzene odkryjú zdroj Vašich problémov a postupne Vás nasmerujú k jeho samostatnému riešeniu v každodennom živote.

Počet konzultácií závisí na Vašej potrebe a našej vzájomnej dohode.

Obvykle odporúčam na úvod 3-5 sedení. Ich miera frekvencie sa rôzni podľa individuálnych potrieb klienta.

Zvyčajne odporúčam aspoň 1-2x mesačne. V závislosti od toho, či klient využíva aj iné podporné prostriedky.

Pokiaľ sa nemôžete na dohodnuté stretnutie dostaviť ( vždy ide o záväznú rezerváciu), je nutné to ohlásiť SMS správou najneskôr 24 hodín vopred.

Inak je sedenie považované za absolvované a je potrebné ho uhradiť v plnej cene. Ďakujem za pochopenie.

Chcete sa objednať na terapiu?

Kontaktujte ma – najlepšie telefonicky alebo emailom.

telefón: 00421 903 254 005
email: martinastrnadova77@gmail.com