Menu
← Archív udalostí

AKO SI VYTVORIŤ BLÍZKY VZŤAH S DIEŤAŤOM, vytvoriť zdravé a podporujúce hranice a pravidlá 1časť.

15/04/2018 09:00 – 15/04/2018 00:00
Čas konania: Nedeľa 15.4. 9,00 - 12,00
Miesto Klincova 20
Cena 30,- Eur
 
Cieľom semináru je porozumieť sebe, dieťaťu a posilniť blízkosť, radosť a uvoľnenie vo vzťahu. Prakticky vyskúšať zdravé zvládanie náročných situácií. Naplánovať jednoduché podporujúce aktivity. Pochopiť prevenciu krízových situácií vo vzťahu. Prakticky načrtnúť fungujúce rešpektujúce pravidlá a začať na nich s deťmi pracovať.
 
Pokiaľ máte záujem prosím prihláste sa na tento link najneskôr do  9.4.  Prihlásiť sa TU
 
Obsah semináru
Základné princípy vedomého rodičovstva
 1. Vzťah k sebe a moje  prežívanie rodičovstva
 • sebapoznanie a sbauvedomenie
 • schopnosť zvládať vlastné emócie
 • starostlivosť o zranené časti osobnosti rodiča
 • praktický nácvik sebauvedomenia, prijatia emócií, presvedčení, strachov a obáv, ktoré štartujú negatívnu reakciu rodiča 
 • starostlivosť o seba
       2.  Vytvorenie blízkosti a dôvery vo vzťahu s dieťaťom
 • napojenie a získanie pozornosti dieťaťa
 • Opakujúce sa rituály a pravidlá o ktoré sa dá bezpečne oprieť
 • Smiech, radosť, hra
 • Empatia , súcit , prijatie
 • Dopĺňanie nádrže lásky u detí
      3. Sprevádzanie miesto mentorovania
 • Vytvorenie zdravých rešpektujúcich hraníc
 • Napojenie , prijatie pocitov, uvoľnenie
 • Pochopenie situácie, vytvorenie zdravej perspektívy a nových pravidiel
 • pravidlá pre dôležité oblasti
 
Seminárom prevádza Martina Strnádová. Akreditovaný terapeut metódy Cesta a certifikovaný kouč. Absolvenka kurzu Emoce a Komunikace zameraného na vytváranie zdravého a podporujúceho vzťahu s dieťaťom. Matka 3 detí. Dospelej dcéry 21 a dvoch synov 12 a 10 rokov. S bohatými praktickými skúsenosťami z osobného života aj z praxe. Aktívny terapeut, lektor  AHA víkendov, workshopov a seminárov zameraných na sebapoznanie a osobný rast. Zasadzuje sa o začlenenie sebauvedomenia, bdelej prítomnosti a emocionálnej inteligencie do medziľudských vzťahov a komunikácie.

Kontakt

Slovensko

Česká Republika