Čo je to Cesta?

Je vedeným procesom liečenia bunkovej pamäti. Zameriava sa na poznanie, uvoľnenie a ozdravenie starého systému presvedčení a negatívnych vzorcov správania. Je to veľmi prirodzený proces, ktorý sa dotýka starých zranení a pomáha nám vyrovnať sa so starými spomienkami. S láskou ich rozpoznať a uzdraviť. Oslobodiť sa od predchádzajúcich traumatických udalostí, ktoré sú po dlhý čas zdrojom komplikácií v našom živote. Pomáha nám rozvíjať schopnosti zdravo zaobchádzať so svojimi emóciami. Nechávame ich prechádzať telom, bez vytvárania príbehov a tým sa znižuje množstvo komplikácií, ktoré kvôli emóciám vznikajú. Po procese zvyčajne zaznamenáte zníženie miery stresu, nárast energie, sebaistoty a radosti zo života... Dôležitou súčasťou procesov je hlboký zážitok „Zdroja“, stavu bytia za emóciami, s ktorým prichádza hlboké uvoľnenie, uvedomenie si vlastnej podstaty, radosti, priestoru...

Aký prináša úžitok?

Proces cesty Vám pomôže sa celkom zbaviť starej potlačenej emocionálnej batožiny, ktorú ste so sebou ťahali celé roky. V procese cesty v sebe objavíte svoj doteraz nepoznaný skrytý talent a potenciál, ktorý pod všetkými tými minulými emocionálnymi zraneniami ostal uväznený a nemohol viac podnecovať a inšpirovať Váš život. Oživí prirodzenú liečivú schopnosť Vášho tela zaobchádzať s emóciami a každodennými problémami a tak dá do vašich rúk moc nad vlastným životom. Pomôže Vám s láskou uchopiť a uzdraviť predchádzajúce traumatické životné udalosti, ktoré sú po dlhý čas zdrojom komplikácií Vášho života a počas jedného či viacerých procesov nastane úplné uvoľnenie, vnútorné zmierenie a oslobodenie. Urýchli a zvýši Vašu zručnosť a schopnosť zaobchádzať aj so silnými emóciami vznikajúcimi počas bežných dní. Schopnosť nechať emócie prechádzať telom bez vytvárania príbehov a tým aj komplikácií vo Vašom živote... Stúpne Vám energia, sebaistota a radosť zo života... Dôležitou súčasťou procesov je hlboký zážitok „Zdroja“, stavu bytia za emóciami, s ktorým prichádza hlboké uvoľnenie, uvedomenie si vlastnej podstaty, radosti, priestoru... ktorý je stále prítomný pod všetkou existenciou a formami.