Motivačný workshop

Motivačný workshop - Ako práca pre tím podporuje moje životné hodnoty

(cca 3 hodiny 9 – 15 ľudí)
Základné ciele: